ג€×

הנחיות לקבלת אישור תושב

על מנת לקבל אישור תושבות יש למלא את טופס הבקשה, לצרף את המסמכים הבאים ולהביא ידנית למח' גביה, מועצה אזורית הגליל העליון.

*טופס בקשה לאישור תושבות

*צילום ת.ז. כולל ספח ותמונה. מקום המגורים הרשום בת.ז יהיה הישוב שבו מתגורר המבקש, שנה לפחות.

 *אישור מזכירות הישוב בו המבקש מתגורר.

*המתגורר במועצה אך עובד מחוץ לאזור – יש לפנות ישירות למס הכנסה בצפת.

לתושבים שאינם רשומים במח' הגביה כמחזיקים בנכס:

*הוכחת מגורים (תצהיר הורים, ת.ז. של אחד ההורים, חוזה שכירות וכו')

*סטודנטים מתבקשים לצרף גם אישור לימודים עדכני.
להלן הנחיות רשות המיסים בישראל - מס הכנסה