ג€×

מחלקת הביטחון אמונה על בטחון התושבים ורכושם בתחומי הישוב ובשטחיו החקלאיים, בשעת חירום ובשעת שגרה. המחלקה אחראית על אחזקת מרכיבי הביטחון ושידרוגם, החזקת והפעלת מערך חירום הכולל תרגולות ומחסני ציוד לשעת חירום. בשעת חירום מפעילה המחלקה מוקד חירום. כמו כן, מייצגת המחלקה את המועצה ותושביה בנושאי חירום וביטחון מול גורמי חוץ ובהם משרדי ממשלה, צה"ל, משטרה וכיבוי אש. קרא עוד

 

בעלי תפקידים

קב"ט
טל':  04-6816617/622
נייד:  052-6191988
מזכירה
טל':  04-6816301
פקס:  04-6816636
קב"ט חינוך
טל':  04-6816391
נייד:  052-3850401
פקס:  04-6816636
חגי טל
מפקד בסיס הפעלה
טל':  04-6816634
נייד:  050-5069128
פקס:  04-6816636
סייר
טל':  04-6816385
נייד:  050-7460984
שיטור קהילתי מועצתי
נייד:  050-6272816
ויויאן הירש
שוטר קהילתי צפון העמק
נייד:  052-5012600
דרור סבגי
שוטר קהילתי ישובי הר
נייד:  050-6272654
אייל בן סימון
שוטר קהילתי דרום העמק
נייד:  050-5069774
ציון מרציאנו
שוטר קהילתי מרכז העמק
נייד:  050-5069084
מנהל מח' פיקוח
טל':  04-6816590
נייד:  050-7574451
פקח
טל':  04-6816590
נייד:  052-6191985
מזכירת מח' פיקוח
טל':  04-6816471
פקס:  04-6816358
קשר עם חיילים
קשר עם חיילים
טל':  04-6816698