ג€×
קצינות ביקור סדיר אחראיות על איתור ומניעת נשירה של תלמידים, מלוות תלמידים הנושרים מביה"ס, או תלמידים שיש חשש לנשירתם. הקב"סיות יוצרות קשר עם המשפחה ועם גורמים במערכת החינוך כולה, ביה"ס, מדריכים חברתיים ומדריכים בחינוך הבלתי פורמאלי בקיבוץ. הקב"סיות עוזרת לתלמיד לחזור ללימודים ומסייעות במציאת פתרון המותאם לו באופן אישי.
קיים קשר הדוק בין הקב"סיות למחלקת הרווחה, למחלקה לקידום נוער ולמחלקה לחינוך בלתי פורמלי.