ג€×

איכות הסביבה

המועצה חרטה על דגלה את איכות הסביבה כערך שלאורו היא פועלת. היחידה הסביבתית פועלת לקידום החינוך לשמירת סביבת האדם והטבע, תכנון סביבתי, הכוונה וטיפול במפגעי איכות הסביבה בתעשייה, חומרים מסוכנים, קרקע ומים, מפגעי איכות סביבה בחקלאות ומנהלת פרויקט לשימור נחלי מקורות הירדן.

בעלי תפקידים

מנהל המחלקה
טל':  04-6816335
נייד:  050-5481178
פקס:  04-6816339
חינוך סביבתי
טל':  04-6816638
נייד:  052-2083882
פקס:  04-6816339
חינוך והסברה- מיחזור
טל':  04-6816641
פקס:  04-6816339
רכז תעשיה ורישוי עסקים
טל':  04-6816345
נייד:  052-4406709
פקס:  04-6816636
קומפוסטציה
טל':  04-6816638
פקס:  04-6816339
רכזת שומרי הנחל
טל':  04-6816638
תכנון סביבתי
טל':  04-6816641

חוברת מערך הפרדת פסולת אורגנית במועצה אזורית הגליל העליון

ליצירת קשר בכל נושאי המיחזור:
psolet@galil-
elion.org.il