ג€×

מערך ההנדסה והתשתיות של המועצה פועל במגוון רחב של תחומים: ייזום, תכנון, ביצוע ופיקוח על פרויקטים ציבוריים באזור וברמת הקיבוץ הבודד.

הפעילות מתבצעת תוך שמירה על האיזון העדין שקיים בין איכות הסביבה וערכי הטבע לבין פיתוח של מבנים ותשתיות. האגף פועל לקידום תכנון אזורי ועובד בתיאום עם תאגיד קולחי גליל עליון המטפל בפיתוח וייזום תשתיות אזוריות ובתחזוקת מערכות הביוב והניקוז.

 

בעלי תפקידים

מהנדס המועצה
טל':  04-6816371
נייד:  050-5248275
מזכירה
טל':  04-6816370
פקס:  04-6816316
תכנון וקרקעות
טל':  04-6816312
מנהל פרויקטים
טל':  04-6816379
נייד:  050-5576455
גיוס משאבים
טל':  04-6816323
פקס:  04-6816317
גינון
טל':  04-6816375
נייד:  050-7803533
פול גינסברג
יעוץ עצים
נייד:  054-2872352