ג€×
הנהלת העמותה:
יו"ר – גיורא זלץ, ראש מועצה אזורית הגליל העליון
חשבת – מירב גינדי
מנכ"ל – שרון טל ברנע

דירקטוריון:
חברי מליאה: גיורא זלץ | יונתן פרידמן (חולתה) | גיורא שנבל (נאות מרדכי)
נציגי מועצה: זהרה דגן , מנהלת אגף תפו"ח | אילה כפיר , רמ"ט | אסף לנגלבן , מנהל אגף מוניצפלי
נציגי ציבור: דפנה אזרן | רותם אדן | עופר לוסטיג