ג€×
כללים להתנהגות בטוחה בהסעות תלמידים | תשע"ו - ספטמבר 2015
רקע לנהל:
רוב רובם של התלמידים במועצה מוסעים יומיום לבית הספר ובחזרה. חלקם נאלצים לשהות באוטובוס יותר מחצי שעה לכל כיוון.
האווירה בזמן הנסיעה משפיעה גם על התלמיד וגם על הנהג. כאשר הנסיעה רועשת בצורה חריגה, כאשר יש בה הצקות, השלכת חפצים ופגיעה בציוד האוטובוס - קיימת סכנה מידית לבטיחות הנוסעים וליכולתו של הנהג להתרכז בנהיגה.
האחריות מוטלת על כל תלמיד ותלמיד, וגם כאשר נוכחים מבוגרים מלווים בהסעות אין ביכולתם למנוע פגיעה ברגע התרחשותה.
מטרת הנוהל להבהיר את כללי ההתנהגות הבטוחה בעת נסיעה, לדחות אלימות מכל סוג שהוא ולטפל באירוע חריג בזמן הקרוב ביותר להתרחשותו.
בכל בית ספר ימונה אחראי הסעות ובטיחות, אשר יסייע בהדרכת התלמידים וההורים, ויוביל את הטיפול החינוכי באירועים של הפרת הכללים. יתקיים שיתוף והעברת מידע בין בית הספר, להורים, לקבוץ ולמועצה בכל אירוע חריג.

בעת ההמתנה לאוטובוס:
• יש להגיע לתחנת ההסעה מספר דקות לפני יציאת האוטובוס.
• בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה לבד.
• אין להתקרב לאוטובוס עד לעצירתו המוחלטת.
בעת העלייה לאוטובוס והירידה ממנו:
• איסוף והורדת תלמידים – בתחנות המאושרות בלבד.
• העלייה והירידה מהדלת הקדמית בלבד, ובאופן מסודר.
• עם הירידה יש להתרחק מספר צעדים מדופן האוטובוס
• אם יש צורך לחצות כביש - יש להמתין עד לעזיבת האוטובוס את התחנה, ורק אחר כך לחצות בבטחה.

במהלך הנסיעה:
• אסורה אלימות על כל סוגיה.
• חובה לשבת בעת הנסיעה, אין לעמוד או להסתובב באוטובוס.
• חגורת הבטיחות תהיה חגורה בכל מהלך הנסיעה ועד לעצירה מוחלטת.
• יש לשמור על ניקיון האוטובוס ועל תקינות האביזרים בו.
• חשוב לא להסיח את דעתו של הנהג מהנהיגה, לכן יש להימנע מצעקות, מריבות והשלכת חפצים.
• השוטר הקהילתי יצטרף מפעם לפעם להסעות תלמידים לצרכי ליווי, פיקוח ואכיפה.

בעת אירוע חריג של אלימות ופגיעה בתלמיד, מבוגר או ברכוש, יתקיים הנהל הבא:
• הנהג יעצור את האוטובוס במקום בטוח, המלווה הבוגר (אם נמצא בהסעה) יוכל לטפל באירוע עם עצירת האוטובוס. הנהג יחזור לנסוע רק לאחר שתושג רגיעה.
• הנהג ידווח על האירוע באופן מיידי למחלקת התחבורה במועצה, כולל שמות המעורבים ויפעל על פי הנחיות מנהל המחלקה או הסדרן. דיווח יועבר לאחראי הסעות בבית הספר.
• באירוע חריג במיוחד - תזעיק מחלקת התחבורה את השוטר הקהילתי למקום.

טיפול בית הספר בהתנהגות חריגה של תלמידיו בעת הסעה:
• אחריות בית הספר לברר ולטפל בכל אירוע חריג המדווח לו.
• כל בית ספר יקבע נוהל לטיפול באירוע חריג בהסעה, כולל עדכון ההורים וצעדים חינוכיים ואכיפתיים. תקנון בית סיפרי לנושא ההסעות ישלח על ידי בית הספר.
• ההורים מחויבים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו על ידי בית הספר.

טלפונים חיוניים:
בתי ספר:
עלי גבעה- 6946361
הגומא- 6943358
לב העמק- 6948124
מבוא גליל- 6936105
פסגות- 6868570
עינת הגליל- 6954124
נוף הרים- 04-6988741

טלפונים במועצה:
מוקד מועצה- 106 מטלפון קווי, ו *8669, מכל טלפון נייד
מחלקת תחבורה - 04-6816609
גף חינוך, משרד - 04-6816351
רוני יפה-שוטר קהילתי- 050-6272816
אורלי מאסטרו, מנהלת תכנית עיר ללא אלימות - 052-6191975