ג€×
תפקידה: להתוות את מדיניות המועצה בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש בר קיימא של הסביבה.
יו"ר: שחר רגב (ברעם)
חברי מליאה בוועדה: דני ששון (כפר בלום) / עמוס לוין (כפר גלעדי)
חברים: נציג המשרד לאיכה"ס ונציג השר להגנת הסביבה
אסף לנגלבן, אגף מוניצפלי / יעל אתר פלד, היחידה הסביבתית גליל עליון
נציגי ציבור: ליאור הר שגיא (הגושרים) / עופר בן צבי (כפר בלום) / דוד מעין (דן)
מוזמנים: מוטי שי, מנהל מחלקת תברואה / זוהר לידר (להבות הבשן) / רונן פלר, רישוי עסקים
פרוטוקולים:
30.3.15 - ישיבה מס' 1
25.5.15 - ישיבה מס' 2
7.10.15 - ישיבה מס' 3
19.11.15 - ישיבה מס' 4