ג€×

ועדת ביקורת
תפקידיה: לבדוק פעולות המועצה על כל תחומיה, לבדוק חשבונות המועצה ,ביצוע החלטות המועצה, להצביע על הליקויים ולבדוק האם תוקנו.
יו"ר: משה ג'רסי (מעין ברוך)
חברי מליאה בוועדה: יצחק צום מורד (להבות הבשן) / דרור שפיר (מלכיה)
מוזמנת: מיטל כהן -  מבקרת המועצה

ועדת הנחות - ארנונה 
תפקידה : לדון בבקשות להנחה מארנונה כללית של מבקש נזקק ומספר תחומים נוספים.   
יו"ר: דולי סלע (הגושרים)
חברי מליאה בוועדה: דולי סלע (הגושרים) / יצחק צום מורד (להבות הבשן)
חברים: יוסי שמעוני, גזבר המועצה / זאבית דרומי, מנהלת אגף שירותים חברתיים
עו"ד אריק שרמן - יועץ משפטי
מוזמנים: איריס בן שלום, מנהלת מחלקת גביה

ועדת ערר - ארנונה 
תפקידה: לדון בעררים של נישומי ארנונה בתחום המועצה, אם מנהל הארנונה דחה את בקשתם לתקן או לשנות את שומת הארנונה שנקבעה להם.  
יו"ר: עו"ד יונתן גולדשטיין
נציגי ציבור: דויד רזיאל (סאסא) / אימרון שדמי (כפר בלום) / ממלאי מקום: יוסי מיכאלי (שמיר)  / נעמי עומר (ברעם)
מוזמנים: יוסי שמעוני, גזבר המועצה / יונית קורן, מזכירת המועצה / איריס בן שלום, מנהלת מחלקת גביה
יועץ לוועדה: עו"ד ברוך חייקין

ועדת רכש ובלאי
מופקדת על פעילות הרכש של הרשות ועל רישומו, תקבע את מדיניות הרכש ואת סדר הרכישות של יחידות הרשות
חברים: יוסי שמעוני, גזבר המועצה / יונית קורן, מזכירת המועצה / עו"ד אריק שרמן, יועץ משפטי
מוזמנים: ליאור חכים, מנהל רכש

ועדה להקצאת מקרקעין
תפקידה: רק באמצעות הוועדה רשאית המועצה להקצות קרקע בחינם לגוף שפועל בתחום הרשות וזאת על פי נוהלי משרד הפנים. בעיקר בתחומים מוניצפאליים: חינוך, תרבות, רווחה, ספורט, בריאות
יו"ר: גיורא זלץ, ראש המועצה
חברי מליאה בוועדה: יונתן פרידמן (חולתה) / שמשון בן דוד (מחנים)
חברים: יוסי שמעוני, גזבר המועצה /  יונית קורן, מזכירת המועצה / אוהד לבנת, מהנדס המועצה / ענת שלום, רשם קרקעות / עו"ד אריק שרמן, יועץ משפטי

ועדת תמיכות
תפקידה: לדון בבקשות התמיכה המוגשות למועצה ולהגיש המלצתה לתמיכות בשנת התקציב ובמסגרתו.
יו"ר: יוסי שמעוני, גזבר המועצה
חברי מליאה בוועדה: רעיה בן צבי (דן) / וולודיה לייקין (מנרה) / שמשון בן דוד (מחנים)
חברים: יונית קורן, מזכירת המועצה / עו"ד אריק שרמן, יועץ משפטי
מוזמנים: אילה כפיר, ראש מטה
מזכירת הוועדה: סיגלית סויסה

ועדה לאיכות הסביבה
תפקידה: להתוות את מדיניות המועצה בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח  ושימוש בר קיימא של הסביבה.
יו"ר: שחר רגב (ברעם)
חברי מליאה בוועדה: דני ששון (כפר בלום) / עמוס לוין (כפר גלעדי)
חברים: נציג המשרד לאיכה"ס ונציג השר להגנת הסביבה
אסף לנגלבן, אגף מוניצפלי / יעל אתר פלד, היחידה הסביבתית גליל עליון
נציגי ציבור: ליאור הר שגיא (הגושרים) / עופר בן צבי (כפר בלום) / דוד מעין (דן)
מוזמנים: מוטי שי, מנהל מחלקת תברואה / זוהר לידר (להבות הבשן) / רונן פלר, רישוי עסקים


ועדת בחינה (לקבלת עובדים)
יו"ר
: יונית קורן, מזכירת המועצה
חברים:  / ענבל שרעבי, נציגת ציבור / גל סער, נציג ציבור / דולאן אבו סאלח, ראש מועצה שכנה / דוד כהן, נציג ההסתדרות / אורלי שוורץ, נציג מנהל השירות, משרד הפנים
משקיף: רונן נחושתן, מנהל משאבי אנוש
מוזמנים: אילה כפיר, ראש מטה

ועדת מכרזים
תפקידה: בדיקת הצעות מחיר המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז, לוודא ביצוע נוהל מכרזים כדין ולהמליץ על הצעה ראויה לראש המועצה
יו"ר: אביהו כרמל, חבר מליאה (קדרים)
חברי מליאה בוועדה: גיורא שנבל (נאות מרדכי) / דני טל (שדה נחמיה) / וולודיה לייקין (מנרה) / דולי סלע (הגושרים)
עו"ד אריק שרמן, יועץ משפטי
מוזמנים: יוסי שמעוני, גזבר / יונית קורן, מזכירת המועצה / עפרה פרץ, מזכירת משרד מזכירת המועצה


ועדה לשימור אתרים ומבנים היסטוריים
יו"ר: יונית קורן, מזכירת המועצה
חברי מליאה בוועדה: דני ששון (כפר בלום) /  שלומי פלקס (יראון) / וולודיה לייקין (מנרה)
חברים: אוהד לבנת, מהנדס המועצה  / משה שליט, מנהל היחידה הסביבתית / אורי בן ציוני, נציג המועצה לשימור אתרים / נציג הוועדה לתכנון ובנייה גליל עליון
נציג ציבור: דוד מעיין (דן)
מוזמנים: טלי פ. מנהלת חצר תל חי / אמנון לוין, פרוייקטור / אורי אמיר / דנה ברזני, מרכזת ועדה מקומית לתכנון ולבניה

ועדת מל"ח - משק לשעת חירום
תפקידה: הכנת המועצה לשעת חירום והפעלת המועצה והישובים בשעת חירום
יו"ר : גיורא זלץ, ראש המועצה
רמ"ט חרום: גרשון שרון
מנהלת מכלול מש"א ושרותי פנים: יונית קורן
מרכז ו. מל"ח  מקומית: קב"ט אסף לנגלבן
מנהל מכלול דוברות, הפצת מידע: אביב לשם
מנהלת מכלול חינוך: זהרה דגן
מנהלת מכלול טיפול באוכלוסיה: זאבית דרומי
מנהל מכלול מפעלים, חקלאות, עסקים ולוגיסטיקה: יוסי שמעוני
מנהל מכלול תשתיות: אוהד לבנת
רמ"ט מועצה: אילה כפיר
ממונה בריאות: אורית תמיר
מנהלת מכלול ישובים: אירית ברק
ממונה חקלאות: אודי שגיא
איכות הסביבה: משה שליט
ממונה תחבורה: ויצמן שבתאי
ממונה מזון ודלק: צחי הירש
ממונה פס"ח ותברואה: מוטי שי
סגן יו"ר פס"ח: מוטי שגב
ממונה מים: אמציה שלומי
ממונה חשמל: עמרם קוזצ'קוב

רשות תמרור מקומית
תפקידה: להמליץ על התקנה וסימון של הסדרי תנועה בישובי המועצה
יו"ר: גיורא זלץ, ראש המועצה
חברים: אוהד לבנת, מהנדס המועצה / יונית קורן, מזכירת המועצה / ויצמן שבתאי, קצין בטיחות בתעבורה / אסף לנגלבלן, מנהל אגף מוניצפלי / רוני יפה, שיטור קהילתי / נציג משטרת ישראל / נציג המפקח על התעבורה / נציג משרד התחבורה / נציג מע"צ