ג€×

חזון המועצה

צמיחה אורגנית ובת קיימא בגליל העליון
תוך העצמת הפרט והקהילות הקיבוציות,
פיתוח גאווה אזורית ושמירה
על מורשת המקום כבסיס להתחדשותו;
זאת על תשתית דיאלוג מתמשך,
יחסי גומלין ושותפויות בין כלל
תושבי האזור ובהתייחס לסובב.

אני מאמין
הסביבה הדינאמית והמשתנה מחייבת אותנו להתאים את עצמנו לשינויים, להיות רלבנטיים, ליזום, להשפיע
ובעיקר לעשות את הדברים נכון.

חמשת העוגנים שיהוו את בסיס החשיבה, הדיון והפיתוח:

קהילות פעילות ועצמאיות בישובים. קהילות צומחות המקיימות ערבות הדדית וחזון משותף 
לנושאי אורחות החיים, תוך שמירה על האופי הכפרי, החקלאי וההתיישבותי של האזור.
קהילה אזורית פעילה, תומכת, משפיעה ברמה האזורית והלאומית.
פיתוח כלכלי הנשען על חדשנות, יצירתיות ומקצועיות, שיוביל אותנו לעצמאות כלכלית
הנשענת על עוצמה וצמיחה.
חינוך כנכס אסטרטגי, כגורם משיכה. חינוך מגוון המטפח מצוינות לצד תמיכה בצרכים מיוחדים.
מועצה גדולה, המגיעה ל-25-30 אלף תושבים בתוך 10 שנים.

בשילוב כוחות של עובדי המועצה, בעלי התפקידים בקיבוצים והתושבים – נעשה ונצליח!

גיורא זלץ, ראש המועצה