ג€×
בקיבוצי המועצה יש מערכות חינוך לגיל הרך  כ-60 פעוטונים לגילאי לידה עד שלוש, ו36 גנים 3-6 וגן אור לחינוך מיוחד.
במערכת החינוך, גנים ופעוטונים שמפעילים יום חינוך ארוך, בשעות 16:00- 7:00 , חמישה ימים בשבוע, ביום שישי עד השעה 13:00 במשך כל השנה.
בכל קיבוץ מנהלת /ל גיל רך, המנהלים את המערכת ומפתחים איכות ומקצועיות.
מחלקת הגיל הרך מלווה בייעוץ והדרכה את רכזי/ות הגיל הרך ואת צוותי החינוך בקיבוצים, בתחומים החינוכיים, התפתחותיים  והמערכתיים ופועלת בשיתוף עם משרדי הממשלה :משרד הכלכלה ומשרד החינוך.

בעלי תפקידים

מנהלת גף חינוך
טל':  04-6816614
נייד:  054-6369377
מזכירת חינוך וגיל רך
טל':  04-6816351
פקס:  04-6816329
מנהלת גיל רך
טל':  04-6816623
נייד:  050-5554985
שרות פסיכולוגי
טל':  04-6816412
פקס:  04-6816424
מנהלת חינוך בלתי פורמלי
טל':  04-6817612
נייד:  050-7778112
מנהלת קידום נוער
טל':  04-6954473
נייד:  050-6824629
פקס:  04-6954472
ביקור סדיר
נייד:  050-7193475
פקס:  04-6954472
ביקור סדיר
טל':  04-6816351
נייד:  053-5200647
קב"ט מוסדות חינוך
טל':  04-6816391
נייד:  053-7343044
פקס:  04-6816636
מכינה קדם צבאית
טל':  04-6954888
נייד:  053-7207971
פקס:  04-6902006