ג€×
היחידה הסביבתית פועלת לקידום החינוך לשמירת סביבת האדם והטבע בגליל העליון, עוסקת בתכנון סביבתי, הכוונה וטיפול במפגעי איכות סביבה בתעשייה, טיפול בחומרים מסוכנים, זיהום אוויר, קרקע , מים, מפגעי איכות סביבה בחקלאות ושותפה במנהלת נחלי מקורות הירדן.
  • ייעוץ כללי לתושבים בנושאים סביבתיים
  • טיפול בארועי חומרים מסוכנים
  • היבטי איכות הסביבה בתכנון - היתרי בניה ותכניות
  • הבטים סביבתיים - תעשייה ורישוי עסקים
  • קידום חינוך סביבתי - שומרי הנחל, פעילים וצותי איכות סביבה בקהילה, איכות סביבה במערכות החינוך, קיימות במועצה
  • יעוץ והתווית מדיניות עם הקהילות לטיפול משלים בפסולת ומיחזור, אמצעי הסברה וחינוך, קומפוסטציה ישובית
  • תפעול קומפוסטציה יישובית
  • פסולת בניין - אישור לוועדה המקומית על פינוי פסולת בניין, טיפול במפגעי פסולת
  • גזם ביתי וגנני - תשתיות בישובים ופיקוח על איכות ההפרדה