ג€×
מכרזים 2017

מועצה אזורית הגליל העליון
תאריך  מכרז מספר  נושא          מסמכים נלווים
 6.2.17 6/17ניקיון בנחלים ובשטחים פתוחים  
2.1.17  3/17 תשתיות בהרחבת בלהבות הבשן
2.1.17  4/17 תשתיות בהרחבת בנאות מרדכי  

חברת קולחי גליל עליון
תאריך  מכרז מספר  נושא          מסמכים נלוויםמכרזים 2016
מכרזים 2015
מכרזים 2014
מכרזים 2013