ג€×
הנחיות תקנות למניעת מפגעים 1992 המבוססות על החוק למניעת מפגעים 1961 עם התיקון משנת 2011 הנוגע לאיסור הפעלת מפוחי עלים באזורי מגורים:
ציוד גינון ומפוחי עלים
תיקון התשע"א:

13 א. (א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים בשעות 19:00 ל– 7:00 למחרת,
בשעות 17:00 ועד 9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה, ובשעות 14:00 ל– 16:00 בימי מנוחה.
(ב) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.
(ג) לעניין תקנה זו, "מפוח עלים" - מכשיר ממונע המשמש לאיסוף עלים, לניקוי רחובות, חצרות וכיוצא באלה, באמצעות נשיפה של אוויר.
לאור הכתוב קיים כאיסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים באזורי מגורים.