ג€×

גם בבית שלנו מפרידים פסולת

במכתב לקיבוצים מזמינים משה שליט, יעל אתר פלד וסיגל גולדמברג את ציבור תושבי המועצה לשלוח להם תמונות או סרטונים קצרים (עד 10 שניות), בהם נראים בני המשפחה מפרידים פסולת אריזות או אורגנית בביתם, תחת הכותרת ואומרים (בגאווה !) את המשפט "גם אנחנו מפרידים פסולת בבית". את הסרטון הראשון צילם בביתו ראש המועצה גיורא זלץ שהדגים השלכת פסולת אורגנית לפח חום ביתי.
את התוצרים יש לשלוח באמצעות וואטסאפ, ליעל מהיחידה הסביבתית 052-2083882 או לכתובת psolet@galil-elion.org.il . בשלב השני יועלו סרטונים ותמונות לאתר ולפייסבוק של המועצה.
ביחידה הסביבתית מאמינים שהמשימה של צילום סרטון, שליחתו ותחושת ההשתתפות במטרה החשובה, תעודד משפחות ויחידים להשתתף בקמפיין ההסברה.