ג€×
* מועצה אזורית הגליל העליון מקדמת נושאי סביבה שונים בהובלת היחידה הסביבתית.
ועדת איכות סביבה, שהינה ועדה סטטוטורית ובה נציגי ציבור ונציגי המועצה רוצה לאתר נושאי סביבה וקיימות, שהציבור רואה בהם חשיבות ומעוניין לקדם .
להלן סיכום תוצאות סקר סביבתי שביצעה הוועדה בחודשים נובמבר-דצמבר 2015

* תושבי המועצה מפרידים במקור לזרם יבש, אריזות ורטוב בכלל יישובי המועצה. כחלק מפרויקט ההפרדה במקור לשני זרמים (יבש – רטוב) נדרשת הרשות בדיווחים תקופתיים למשרד להגנת הסביבה. בשנת 2014 המשרד להגנת הסביבה עדכן את הדרישות עבור הדיווח השלישוני וכל רשות מפרידה מחויבת בבדיקה של איכות ההפרדה ב5% מכלי האצירה במשקי הבית המפרידים.
בחודש אוגוסט 2015 נערך סקר במתכונת דומה אשר כלל תשעה יישובים.
סקר הרכב הפסולת הנוכחי נערך בתאריכים 20-24.12.15. מצורף מסמך המציג את תוצאות הסקר והשוואה לסקר הקודם.