ג€×
בשנת 2009 החלה מועצה אזורית הגליל העליון, בהובלת המינהלת לפיתוח פיסי וכלכלי, לקדם תכנית לפיתוח בר קיימא, אשר תרכז ותמפה את מכלול התכניות, הפעולות והתהליכים שנעשו ונעשים במרחב ע"י המועצה שהינם בזיקה לקיימות. זאת, על מנת להתוות את המדיניות והכלים להמשך הטמעת תפיסת הקיימות ולקידום נושאי סביבה בשנים הבאות במועצה וביישובים. התכנית קיבלה את הכותרת: תכנון מרחבי כולל בראיית פיתוח בר קיימא . לפרויקטים מוצעים לקידום, לחץ כאן
בר קיימא: הביטוי "בר קיימא" נובע מהמונח "קיימות" (sustainability). מונח זה מתייחס למצב שבו פעילותנו היום, המכוונת להשגת רצונותינו וצרכינו, אינה פוגעת ביכולות הדורות הבאים לספק את צרכיהם ורצונותיהם. חשיבה בת קיימא מבוססת על גישה התומכת בהמשך פיתוח לצורך קיומו ורווחתו של האדם, אך זאת לצד שמירה על איכות החיים והסביבה ודאגה לרווחתם של הדורות הבאים.