ג€×

העצמת המנהיגות היישובית והקהילות הקיבוציות, תוך קידום תהליכי התכנון והפיתוח לטווח ארוך במגוון היבטים.
פיתוח הצמיחה, הבינוי הקהילתי, חיזוק המקומיות, תחושת השייכות והקשרים בין כלל מרכיבי הקהילה.
כל זאת באמצעות חיזוק הזיקה בין המועצה ליישובים ולתושבים על ידי הגדלת מעורבות המועצה בפיתוח היישובים, בהסרת חסמים ובשירותים לתושב

בעלי תפקידים

מנהלת אגף ישובים
טל':  04-6816639
נייד:  054-7944993
מזכירה
טל':  04-6816631
פקס:  04-6816317
צעירים
טל':  04-6816698
נייד:  050-5470974
פקס:  04-6816317
צמיחה דמוגרפית
טל':  04-6816406
נייד:  052-3342425
פקס:  04-6816317
שיווק ומדיה
טל':  04-6816405
נייד:  054-2108201
פקס:  04-6816317
צמיחה דמוגרפית - מידע
טל':  04-6816409
פקס:  04-6816317
ליווי ישובים
טל':  04-6816407
נייד:  050-8342529
ליווי ישובים
טל':  04-6816403
נייד:  054-6669940
ליווי ישובים
טל':  04-6816698
נייד:  054-6693007
ליווי ישובים
טל':  04-6816408
פרויקטורית
נייד:  054-4477070
פרויקטור
נייד:  054-2081119
מנהלת מח' קליטת עליה
טל':  04-6816624
נייד:  050-7582897
פקס:  04-6816382
פרויקטורית קליטת עליה
טל':  04-6816301
נייד:  054-5290494
פקס:  04-6816382