ג€×

אחראי לאבטחת מוסדות החינוך במועצה בשיתוף משרד החינוך והמשרד לביטחון פנים. המועצה מפקחת על חברות השמירה שפועלות בבתי הספר כפי שנדרש בחוק וכן מסייעת בגיוס מקורות מימון למרכיבי ביטחון שונים ולהקמת מקלטים בבתי הספר.