ג€×

תהליך הרישוי הינו הליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים וכן בצו רישוי עסקים  וחוקי העזר.

אנו ממליצים לבדוק את החובה בהוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו ולא לבצע שום צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים לפני בדיקה ואימות שאכן ניתן להוציא רישיון עסק בכתובת או במקום המיועד.

 

בעלי תפקידים

מנהל
טל':  04-6816345
נייד:  052-4406709
מזכירה
טל':  04-6816301
פקס:  04-6816636