ג€×
המועצה פועלת לרווחת תושביה ולשיפור איכות חייהם בכל תחומי החיים. במסגרת זאת המועצה מסייעת בגיבוש מבנה הקהילות המתחדשות, בתהליכים חברתיים, תהליכי קליטה ויצירת חברה מגובשת עם המשתכנים החדשים בהרחבות הקהילתיות. המועצה פועלת לקידום אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ומגזרים שונים.
המחלקה לשירותים חברתיים, על בסיס מחויבותה החוקית והמקצועית מאפשרת לפרטים, משפחות, קבוצות אוכלוסיה וקהילות לשפר את איכות ואורח חייהם. כל זאת באמצעות:
1. הגשת סיוע אישי, משפחתי, קבוצתי וקהילתי באופן מקצועי.
2. פעולה בגישה מערכתית וקהילתית.
3. ייעוץ, הכוונה וייצוג אל מול גורמים ממשלתיים ואזרחיים.
4. שיתוף פעולה עם מירב בעלי העניין ברמה היישובית, האזורית והארצית.
5. פיתוח שירותים ברמה היישובית והאזורית.
כדי לספק מענה כולל זה, המחלקה עובדת גם בצורה כוללנית בעזרת עובדות סוציאליות בקיבוצים וגם באמצעות מדורים מקצועיים.

 

בעלי תפקידים

מנהלת אגף
טל':  04-6816340
נייד:  050-7778153
שרה דרומי
ראש צוות, מדור ילד ונוער
טל':  04-6816437
נייד:  050-7778147
מזכירת אגף
טל':  04-6816427
פקס:  04-6816421
מנהלת מדור בריאות
טל':  04-6816630
נייד:  050-6315826
עובדת זכאות
טל':  04-6816368
פקס:  04-6816421
עו"ס, קידום מעמד האישה
טל':  04-6816435
נייד:  050-7544377
אילן המאירי
עו"ס לחוק הנוער
טל':  04-6816436
נייד:  050-7778151
עובד סוציאלי
טל':  04-6816425
נייד:  054-5837806
דלית שניידר
עו"ס, אחראית שילובים
טל':  04-6816435
נייד:  052-6191974
הילה ביגון-גבע
עו"ס, מדור קהילה
טל':  04-6816425
נייד:  050-5348388
אורלי מאסטרו
עו"ס, מנהלת תכנית מועצה ללא אלימות
טל':  04-6816437
נייד:  052-6191975
טרוס אקרמן
עו"ס לסדרי דין
טל':  04-6816433
כרמלה ברדוש
עו"ס לחוק החוסים
טל':  04-6816429
נייד:  050-7778156
לוטם יניב
עו"ס, מועצה ללא אלימות
טל':  04-6816425
נייד:  050-5947549
ענת ששון
עו"ס שיקום ונכויות
טל':  04-6816431
נייד:  052-6191971
רוית בן עמי
עו"ס, מתאמת עולים
טל':  04-6816425
נייד:  050-7778148
רקפת חורש יהושע
עו"ס, מנהלת היחידה הטיפולית
טל':  04-6816431
נייד:  050-7778150