ג€×

תכנית אסטרטגית למועצה אזורית הגליל העליון 2005-2007
בשנים 2005-2007 הובילה מועצה אזורית תהליך אסטרטגי לקביעת סדר היום של המועצה וקיבוציה לשנים הבאות. בתהליך היו שותפים כאלפיים תושבים. היה זה התהליך האסטרטגי השני במספר שמובילה המועצה. הישגי התהליך הקודם היו הקמת הרחבות קהילתיות ופיתוח יחידות חדשות רבות במועצה. התכנית האסטרטגית יצאה לאור בנובמבר 2007 והעמידה בראש סדר העדיפויות את הצמיחה הדמוגרפית. מעבר לכך הציבה חמש תכניות דגל לפיתוח המועצה וקיבוציה: הקהילה הקיבוצית החדשה, מערכת החינוך ברשת אזורית פתוחה, פיתוח בר קיימא, מנוף לצמיחה כלכלית ופיתוח רשת שירותים אזורית. השנים האחרונות מוקדשות לתכנון מפורט לביצוע במגוון תחומים ולהטמעת התכנית באמצעות תקציבים מיוחדים ומבנה ארגוני חדש.
לקבצי התכנית:
מבוא - עמ' 3-11
תקציר - עמ' 13-17
תהליך משתף - עמ' 19-25
קווים לאפיון - עמ' 27-40
ייחודיות ואתגרים - עמ' 41-47
מדיניות - עמ' 49-56
עיקרי התכנית - עמ' 57-82
דפוסי עבודה, הטמעה ויישום - עמ' 83-87
תכניות הדגל ומרכיבי היישום - 89-98
נספחים - עמ' 99-130 

המחלקה לתכנון אסטרטגי מקדמת יחד עם מחלקות המועצה השונות תהליכי תכנון ופיתוח במגוון נושאים:

כיוונים לפיתוח 2013-2018
מדיניות ואבני בסיס להפעלת תחום הספורט ואורח חיים בריא, פברואר 2014
קידום פעילות גופנית, ספורט ואורח חיים בריא  לתושבי מועצה אזורית הגליל העליון - תמונת מצב אוגוסט 2013
תכנית אב לחקלאות 2010

תכנית אב לרשת שירותים אזורית 2010
תכנון מרחבי כולל בראיית פיתוח בר קיימא 2011
תכנית אב לזקן 2009
תכנית אסטרטגית למערכת החינוך
תכנית אב לשימור אתרים
תכנית חומש למבני ציבור
רשת ערים בריאות
תכנית אסטרטגית לשירותים חברתיים
חשיבה אסטרטגית על עתיד הקהילה הקיבוצית החדשה