ג€×

הוקרה ועידוד לאמנים מקומיים בתחום האומנות הפלסטית ואומנויות הבמה והמוסיקה לשנת 2016
המטרה: הענקת מלגה שתסייע לאמנים לממש פרויקט אומנותי בתחום אומנותם
קריטריונים לקבלת מלגה:
1. המלגה תוקדש לתחום האומנות ותינתן לצורך מימוש וסיוע לאמנים פלסטיים ולאמני תיאטרון הבמה והמוסיקה על מנת להעמיד תערוכה או כל פרויקט אומנותי אחר.
2. האמנים הינם תושבי קבע באחד מיישובי המועצה האזורית (מלווה באישור הוועד מקומי וצילום תעודת זהות).
3. הפניה לסיוע תוגש ע"י האמן בצרוף פרוט הבקשה ומטרת הסיוע, תיאור הפרויקט, תיעוד עבודותיו ומקורות המימון.
4. סכום הסיוע יעודכן מעת לעת בהתאם לתקציב הסיוע הכולל ולהחלטות הוועדה.
5. עדיפות גבוהה לעוסקים בפועל באמנות לאורך זמן, עדיפות פחותה ליצירה פרי עבודה חד פעמית.
6. בקשה שהתאימה לקריטריונים של הועדה אך לא זכתה בסיוע, ניתן להגישה בשנה העוקבת (אין צבירת זכויות משנה לשנה).
7. מגיש בקשה אשר קיבל מלגה בחמש השנים האחרונות, תועבר בקשתו לסוף רשימת המבקשים.
8. המלגה תוענק ליוצרים שעומדים בקריטריונים עם מימוש הפרויקט או הצגתו בליווי מכתב מאוצר הגלריה, או הקרנת בכורה פומבית של הסרט וכו', ולא יאוחר משנה מיום סיום הפרוייקט.
כללי:
1. הועדה תאסוף את הפניות שיתקבלו אצלה, תיבחן התאמתן לקריטריונים ותפעיל את שיקול דעתה.
2. הועדה רשאית ליזום פניות למאן דהו ולעודד הגשת בקשה.
3. החלטת הועדה בדבר חלוקת המלגות תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בנוסף להודעה שתשלח  למקבלי המלגה.
את הפניות לוועדה יש להגיש עד 31.5.16 לידי יונית קורן- מזכירת המועצה, מועצה אזורית הגליל העליון ד.נ. גליל עליון, 1210000

חברי הועדה הציבורית: יונית קורן-מזכירת המועצה, דרור שפיר- חבר מליאה-מלכיה, רעיה בן צבי – חברת מליאה – דן
דודו פלמה-נציג ציבור-כפר הנשיא, זהרה דגן – מנהלת אגף תפו"ח, רותם מנור – מנהלת מחלקת תרבות,
עפרה פרץ-מזכירת הועדה

רשימת מקבלי תמיכה 2016

רשימת מקבלי תמיכה 2015
רשימת מקבלי תמיכה 2014