ג€×

תשלומים שונים:
אגרת פינוי פסולת בנין לאתר גוש חלב:
(החל מ1.6.16) משאית עד 10 טון: 495 ₪ | משאית עד 20 טון: 750 ₪.
תשלום עבור בדיקת תכניות בקולחי גליל עליון

תשלום אגרת רישוי עסק

תשלום אגרת כלב / חתול עבור השותפות הוטרינרית

קניית עותק משידור ברדיו קול הגליל עליון  -

תשלום עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון: מידע / פיקדון / אגרה / היטל השבחה

תשלום לפי חוק חופש המידע עבור אגרת בקשה / אגרת טיפול / אגרת הפקה
תשלום קנסות פיקוח
תשלום עבור השתתפות בחוגים של עמותת הספורט
תשלום עבור השתתפות בחוגי מוסיקה ומחול של מרכז קלור
תשלומים למחלקת רווחה
דמי חבר שנתיים - מקהלת הגליל העליון

 

אישור לטאבו (לשכת רישום המקרקעין): ניתן לקבל אישורים לטאבו לאחר:

*תשלום מלא של החובות למועצה, עד מועד תוקף האישור

*המצאת העתק חוזה ונסח רישום בטאבו של המוכר

*המצאת קריאת מים עדכנית נכון ליום עזיבת הנכס

*דיווח על כתובתם החדשה של המוכרים

קנסות פיקוח:

המועצה מטילה קנסות על אזרחים שעברו על חוקי העזר התקפים באזור וברשות :

שהייה אסורה בנחלים - בשנים האחרונות עקב התדרדרות מצב הנחלים הנובע ממספר גדל והולך של מטיילים הוחלט לאסור את הגישה לגדות הנחלים עם כלי רכב, לאסור את הלינה  בגדות הנחלים וכן נאסר להבעיר אש. לצורך כך הוסדרו חניונים שבהם ניתן ללון ולהבעיר אש. אדם שבחר למרות האיסור ללון בצדי הנחל עלול לקבל קנס.

אכיפה:

מועצה אזורית הגליל העליון נוקטת באמצעים נגד המפגרים בתשלום חובותיהם. בידיכם האפשרות למנוע נקיטת צעדים אם תשלמו חובותיכם במועד, ובכך תמנעו מאי נעימות והוצאות מיותרות (אגרת בית משפט, אגרת הוצאה לפועל, שכר טרחת עורכי דין ועוד), וזאת בנוסף לריבית והצמדה שמצטברות לכל חוב. המועצה פועלת לאכיפה הגביה כמפורט: ניתוק אספקת מים, צעדים משפטיים, עיקול כספי החייב בבנקים ובחברות האשראי, תפיסת רכוש ומטלטלין של החייב.

היטל סלילה ותיעול: נועדו לפיתוח מערכות דרכים וניקוז. המבקש היתר בניה כלשהו מהוועדה המקומית יידרש להסדיר חובותיו למועצה בהתאם לחוק העזר המאושר סלילת רחובות ותיעול 2002. התעריפים מתעדכנים מדי חודש ע"פ עלית המדד.
מחיר למגורים וכל נכס אחר:
לכל מ"ר משטח הבנין – 23.54 ₪.
לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין) – 117.68 ₪.
התעריפים נכונים למדד  12/2014


ניתן לשלם במזומן, כרטיס אשראי וצ'קים.

את התשלום יש להסדיר במחלקת הגביה טל'  04-6816318/438/439/440/446/443