ג€×

קניית מים מהרשות המקומית:
1. אחריות על רשת המים: חברת קולחי גליל עליון אחראית בחלק מהישובים והאתרים על רשת המים הציבורית, עד למד המים בכל נכס.
האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה חלה על הצרכן לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.
2. צריכת מים – נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לקריאה הקודמת קובע את כמות הצריכה ביחידות של מטר מעוקב נכון ליום הקריאה.
3. תעריפי המים – אחידים בכל הארץ ונקבעים ע"י רשות המים.
4. תעריפי המים למגורים – שני תעריפים:
א. תעריף מופחת ל"כמות מוכרת" עבור תושב מועצה שרשום במשרד הפנים והמתגורר בנכס (3.5 מ"ק לחודש).
ב. עבור כל מ"ק נוסף מעל ה"כמות המוכרת".
התעריפים משתנים בהתאם להוראות הדין.

 תעריפי מים (נכון ל1.7.16)
התעריפים במלואם מתפרסמים באתר רשות המים
 מחיר למ"ק בש"ח
 מחיר לצריכה ביתית עבור "כמות מוכרת"  4.697
 מחיר לצריכה ביתית לכל כמות נוספת ולכל צריכה אחרת  9.19
 מחיר מינימום למגורים – עבור צריכה מתחת ל-3 מ"ק בחודשיים  14.091 ש"ח
 מחיר מינימום לכל נכס אחר - עבור צריכה מתחת ל-3 מ"ק בחודשיים      27.57 ש"ח
 תעריף לעוסק מורשה  7.855 ש"ח

 

 

אגרות והיטלי מים
אגרות –
נועדו להתקנה, חיבור, בדיקה, ניתוק וטיפול במערכות מים, באמצעות חברת קולחי גליל עליון בע"מ.
היטלים – נועדו לפיתוח מערכות מים. המבקש היתר בניה כלשהו מהוועדה המקומית, או המבקש אישור להעברת זכויות או המבקש / הנדרש להתחבר למערכות המים של המועצה, יידרש להסדיר חובותיו למועצה בהתאם לחוק העזר המאושר.

תעריפי האגרות וההיטלים נקבעו בחוק העזר ומתעדכנים מדי חודש לפי שעור המדד.
   שיעורי האגרות וההיטלים בש"ח  
 קוד  אגרה/היטל  מחיר
 20  אגרת חיבור רשת פרטית לכל חיבור (סעיף 4)  1036 ש"ח
 21  אגרת בדיקת רשת פרטית (סעיף 5)  1036 ש"ח
   אגרות אחרות סימן ב'  
   אגרת הרחבת חיבור (סעיף 6)  
 22  בשל צנרת שקוטרה עולה על "2  156.6 ש"ח
 22  בשל צנרת שקוטרה עולה על "2  לפי עלות השירות בפועל ע"פ חשבון המנהל בתוספת 15% תקורה 
 23  אגרת פירוק חיבור (סעיף 6)  156.6 ש"ח
 24  אגרת הנחת קו מים זמני (סעיף 7)  על פי חשבון שהגיש המנהל 
   אגרות אחרות פרק ג'  
 25  אגרת התקנת מד מים (סעיף 15 (ד))   620 ש"ח
 26  אגרת בדיקת מד מים (סעיף 15 (ו))  124.6 ש"ח
 27  אגרת חידוש חיבור למפעל המים (סעיף 30)  20.8 ש"ח. לאחר ניתוק המנהל
   היטל פיתוח מפעל מים  
 30  לכל מ"ר משטח הקרקע (לרבות קרקע שעליה ניצב בנין)       2.40 ש"ח
 31  לכל מ"ר משטח הבניין  28.5 ש"ח

 התעריפים נכונים למדד 12.2014

 לתשומת לבכם, המידע מפורסם לנוחותכם בלבד. הנוסח המחייב הוא פירוט הכללים המפורסם באתר רשות המים

הצהרה על מספר נפשות בנכס
טופס הצהרה על נזילת מים סמויה