ג€×
מחלקת הגיל הרך במועצה אחראית על התחומים הבאים:
• ליווי והדרכה פדגוגית מערכתית למערכת הגיל הרך: מנהלת, צוותים חינוכית.
• ייצוג המערכת מול גורמי חוץ: משרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד השיכון, מפעל הפיס, תוכנית קרב, קרנות וכו'.
• בניית תוכנית עבודה חינוכית – התפתחותית מותאמת לתפיסה החינוכית הקיבוצית בישובים.
• פיתוח מקצועי של הצוותים החינוכיים במעונות ובגנים, ע"י השתלמויות מועצה והשתלמויות משרד החינוך.
• העשרה בגנים: סל תרבות, טיולים, תוכנית קרב וכו'.
• איתור ומענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
• שיפוצי מבנים – על פי קריטריונים של המועצה והגורמים המתקצבים.
• סיוע אישי ומקצועי למשפחות, באיתור מסגרת חינוכית מתאימה לילדיהן לרבות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
• סיוע וליווי הקיבוץ בתהליכים החברתיים והקהילתיים בהרחבת השותפות על מערכת החינוך.
באחריות הקיבוץ:
• ניהול המערכת: ארגונית, תקציבית ופדגוגית.
• העסקת העובדים, למעט גננת משרד החינוך.
• בראש המערכת – מנהל/ת חינוך מקצועית.
• בתי ילדים מתוחזקים ומצוידים, חצר ונוי מטופחים.
• עמידה בקריטריונים חינוכיים מקצועיים ואתיים.
• תכנית עבודה חינוכית – מערכתית.
• שמירה על תקני כח אדם מקובלים.
• צוות מטפלות מקצועיות.
• השתתפות הצוותים בהשתלמויות.