ג€×
נוהל לטיפול והתמודדות עם סוגיית התנהגות תלמידים בהסעות
בהמשך לתהליך התמודדות עם הנושא, ומפגשים שונים שהתקיימו בפורום של מנהלי מערכות חינוך בקבוץ, מנהלי בתי ספר, וועדת חינוך ופנאי של עיר ללא אלימות, צוות ההיגוי שניבחר לטפל בנושא , מציג את הנוהל הבא:
רקע כללי לסוגיה:
* למרות שיחסית רוב הסעות תלמידים במועצה מתנהלות בצורה טובה ורגועה (חלק מזה כמובן בזכות ליווי מבוגר שקיים בהרבה מההסעות) עדין יש לא מעט חסרים, וקיימות בעיות של התנהגות תלמידים הגוררות הפחתה בבטיחות הנסיעה, אלימות, ופגיעה בתלמידים או בציוד האוטובוס. יש לעיתים תלונות מצד נהגים, הורים ואנשי חינוך על מה שקורה בהסעות ולכן מחובתנו המשותפת לתת מענה לצרכים.
* האחריות על מה שקורה בהסעות תלמידים נופלת על שלושה גורמים: בית הספר, ההורים- או באי כוחם- ע"פ החלטת כל קבוץ (נציגי הורים, החינוך הבלתי פורמאלי בקבוצים,מנהל קהילה ) והמועצה.
* בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך מצוינת אחריות ביה"ס למנות אחראי הסעות ואחריות לטיפול בכל מה שקשור לכך, אך אין חובת מינוי מלווה, למרות ההמלצה הגורפת והצורך הברור בנוכחות בוגר חינוכי משמעותי. מכוון שכך ובית הספר איננו ימנה ויעסיק מלווים- יש מקום לפתח מענים רלוונטים אשר יוכלו לתרום להעלאת תחושת הסדר המוגנות והבטיחות בזמן ההסעה.
* עיקר הבעיות מתרחשות בשעות הצהריים, לאחר יום לימודים כאשר התלמידים עייפים ,נסערים, ורעבים . בנוסף , המפגש הרב גילאי ללא השגחה במקום סגור- מאתגר.
* נכון להיום יש לא מעט קיבוצים הדואגים למלווים- עול כלכלי הנופל על ההורים\קהילה, קושי אירגוני בהחזרה שלהם, קושי למצוא מלווים בשל התפקיד החלקי ביותר, ולעיתים חוסר ידע ויכולת של המלווים לתת מענה. לעיתים אין מקום ישיבה למלווה.
* הקשר בין בית הספר לקבוץ ולמועצה לא מספיק הדוק- וחסרה התנהלות ברורה ושיתוף פעולה בין הגורמים להתמודדות עם סוגיות מהשטח מה שלא אחת מייצר או תגובה כפולה, או חוסר טיפול.
* החלפות של אוטובוסים ונהגים לקווים קבועים מייצר קושי רב בהתמודדות מול תלמידים.

נוהל ההתמודדות עם סוגיית ההסעות.
באחריות בתי הספר:
* בתי הספר הם האחראים על הסעות תלמידים, ועל טיפול בהפרעת התנהגות של תלמידים בהסעה. לצורך כך הם ימנו אחראי הסעות (בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל), אשר יעמוד בקשר שוטף גם עם המועצה (תחבורה וחינוך) וגם עם הנציגים הרלוונטיים בקבוץ וההורים הרלוונטים. והיה ויש הפרת משמעת או התנהגות בהסעה יש להעביר דיווח לאחראי ההסעות בבית הספר.
* בית הספר יהיה בקשר ישיר עם הורים של ילד אשר פעל בניגוד לכללים. חשוב ומומלץ לשמור על קשר פתוח ושוטף גם עם נציג הקבוץ בהסעה.
* בית הספר יפנה זמן ומשאבים להדרכת תלמידים להתנהגות הולמת ובטוחה בהסעות.
* באחריות בית הספר לקיים בתחילת כל שנה ישיבה משותפת בין הגורמים (אחראי הסעות מלווה, מנהל חינוך וכו') לצורך תיאום וחידוד כללי ההתנהגות ודרכי טיפול.
* בית הספר יפיץ כל שנה את נהל ההסעות לכלל ההורים והתלמידים.

באחריות המועצה:

המועצה האזורית- בשיתוף מחלקת התחבורה, החינוך, החב"פ, ומועצה ללא אלימות מתחייבים לטפל בכמה מישורים:
• תכלול וריכוז הנושא- תיאום, איסוף אינפורמציה, קביעת מדיניות בשיתוף הגורמים השונים וסיוע לגורמים בשטח, יישום והטמעת הנוהל.
• הבטחת מקום ישיבה למלווה מבוגר בכל הקווים.
• הכשרת מלווים ותמיכה במשך השנה להתמודדות עם קשיים או אתגרים בתפקיד. וקיום מפגשי למידה לתלמידים בבלתי פורמאלי ובבתי הספר להדרכה והכוונה בנושא.
• הכשרת נהגי ההסעות, מתן כלים ודרכי התמודדות.
• הכשרות תלמידים בבתי הספר אשר יהיו מעוניינים, באחריות ובמימון המועצה.
• המועצה תקדם קמפיין תקשורתי להעלאת מודעות וחשיבות לנושא הבטיחותי בהסעות.
• המועצה תיעזר בשוטר הקהילתי להשלטת סדר ב"קווים אדומים" במקרה הצורך.     
• מחלקת התחבורה, תשאף להסדרת נהגים קבועים בקווי ההסעה.
• תוכרז תחרות האוטובוס המצטיין
• סוגיית ליווי הסעות על ידי מבוגר קבוע ומשמעותי, תיבחן ותדון במהלך השנה עם השותפים הרלוונטיים לקראת שנת הלימודים תשע"ז.

באחריות ההורים והקבוצים:
* ההורים הינם האחראים על התנהגות ילדיהם - מחויבים לעמוד בדרישות בית הספר להתנהלות בזמן ההסעה ולהשלכות הנדרשות בהתאם לנהל , אם יש הפרת משמעת חריגה.
* בהמשך להמלצה החינוכית הגורפת- קיבוצים אשר מעוניינים ויכולים, יעסיקו מלווה מבוגר וידאגו לנושא הלוגיסטי והמימוני. בית הספר מחויב לתקשורת ישירה מול אותו מלווה או נציג בקבוץ לצורך עדכונים והחלטות . המועצה תסייע מבחינה אירגונית, ותתמוך במידת הצורך והאפשרות.
* קיבוץ אשר יהיה מעוניין לנהל תהליך קהילתי חינוכי להדרכת תלמידים והורים , להתנהגות בטוחה בהסעות מוזמן לפנות למועצה. התהליך יתוכנן במשותף עם כל קיבוץ בהתאם לצורך ולרצון .

נוהל זה יבחן במהלך שנת הלימודים תשע"ו, ויעודכן בהתאם לצורך.