ג€×
עוסקת בניהול ענייני המועצה, תיאום פעולת הוועדות, פיקוח על פעולות המועצה וביצוע החלטותיה כדין.
חברי הוועדה:
יו"ר: גיורא זלץ - ראש המועצה
חברי מליאה : אריאל נז'ינה (עמיר) / יונתן פרידמן (חולתה) / נמרוד שץ (כפר סאלד) / יובל סלע (צבעון) / שלומי פלקס (יראון)
רכזת הוועדה: יונית קורן - מזכירת המועצה
מוזמנים:

יוסי שמעוני - גזבר המועצה
אילה כפיר - ראש מטה
עו"ד אריק שרמן - יועץ משפטי
אביב לשם - דובר המועצה
משקיפים:
שגב ירבעם - יו"ר פיתוח הגליל
מיטל כהן - מבקרת המועצה

פרוטוקולים ועדת הנהלה 2016:

תאריך פרוטוקול
 21.2.16 ועד הנהלה 1/16
 20.3.16 ועד הנהלה 2/16
 15.5.16 ועד הנהלה 3/16
 19.6.16 ועד הנהלה 4/16
 17.7.16 ועד הנהלה 5/16
 18.9.16 ועד הנהלה 6/16
 30.10.16 ועד הנהלה 7/16
 27.11.16 ועד הנהלה 8/16
 18.12.16 ועד הנהלה 9/16

פרוטוקולים ועדת הנהלה 2017:

תאריך פרוטוקול
19.2.17 ועד הנהלה 1/17
19.3.17 ועד הנהלה 2/17
21.5.17 ועד הנהלה 3/17
18.6.17 ועד הנהלה 4/17
23.7.17 ועד הנהלה 5/17
10.9.17 ועד הנהלה 6/17
22.10.17 ועד הנהלה 7/17
19.11.17 ועד הנהלה 8/17
 24.12.17 ועד הנהלה 9/17

 

 

פרוטוקול ועדת הנהלה 2015

 

פרוטוקול ועדת הנהלה 2014

 

פרוטוקול ועדת הנהלה 2013

 

פרוטוקול ועדת הנהלה 2012

 

פרוטוקול ועדת הנהלה 2011

פרוטוקול ועדת הנהלה 2010