ג€×
מועצה אזורית הגליל העליון

ביובאגרות ביוב:
נועדו לתחזוקה של מערכות ביוב קיימות באמצעות חברת קולחי גליל עליון בע"מ.
תעריפי אגרות הביוב נקבעו בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013 ומתעדכנים מדי תקופה לפי שעור עליית המדד.
קיימים שני תעריפים שונים בגין שירות שונה:
1. תעריף לישוב/אזור שמתחזק את הביב הציבורי המשרת את הנכס.
2. תעריף לישוב/אזור שהמועצה, באמצעות חברת קולחי גליל עליון בע"מ, מתחזקת את הביב הציבורי המשרת את הנכס.
לפי הכללים האחרונים, כפי שפורסמו ביולי 2013, האגרה תהיה בש"ח למ"ק (סעיף 15 לתוספת השלישית). 

  ביב ציבורי   
            
ביב ציבורי   
שיקום
ביב מאסף   
תפעול
ביב מאסף   
שיקום 
טיהור   
תפעול
טיהור   
שיקום
סה"כ
תעריף למ"ק על פי צריכת מים בש"ח              1.1  0.39  0.3 0.42  0.67  0.41  3.29
תעריף למ"ק
סליקת ביוב בש"ח
1.57  0.56  0.43 0.61  0.95  0.59  4.71

 

התעריפים שבטבלה נכונים ל1.1.2017 (יחויב בשובר מרץ)
לתשומת לבכם, המידע מפורסם לנוחותכם בלבד. הנוסח המחייב הוא פירוט הכללים המפורסם באתר
רשות המים 
בקשה להפחתת כמות המים המחושבת לצורך חיוב באגרת ביוב בעקבות השקיית גינון


היטלי ביוב:
נועדו לפיתוח מערכות ביוב – הקמת תשתית האיסוף והולכת הביוב, המתקנים ומכוני הטיפול בשפכים.
המבקש היתר בניה כלשהו מהוועדה המקומית, או המבקש להעביר זכויות בנכס, או המבקש / הנדרש להתחבר למערכות הביוב של המועצה, יידרש להסדיר חובותיו למועצה בהתאם לאמור בכללי הרשויות המקומיות (ביוב) (תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013 המתעדכנים מדי תקופה לפי שעור עליית המדד.
קיימים שני תעריפים שונים בגין שירות שונה:
1. תעריף לישוב/אזור שהקים את הביב הציבורי המשרת את הנכס.
2. תעריף לישוב/אזור שהמועצה, באמצעות קולחי גליל עליון, הקימה ו/או רכשה  את הביב הציבורי המשרת את הנכס.

תעריפי היטל ביוב החל מ- 1.1.17

 אופי הנכס     
לכל מ"ר
 ביב ציבורי       ביב מאסף       מכון טיהור       סה"כ
ביב ציבורי, מאסף ומתקנים     
 סה"כ
ביב מאסף ומתקנים
 שטח בניין  45.42  11.38  28.61  85.41  39.99
 שטח קרקע  24.46  6.13  15.41  46  21.54
התעריפים שבטבלה נכונים ל1.1.2017
לפי הכללים, הצמדה למדד הבסיס תתעדכן בינואר אחת לשנה
לתשומת לבכם, המידע מפורסם לנוחותכם בלבד. הנוסח המחייב הוא פירוט הכללים המפורסם באתר רשות המים 

 


הדפססגור חלון